MESA / PESA / TESE Behandeling

Niet bij iedereen kan de kinderwens op de reguliere manier vervuld worden. Op het moment dat de oorzaak hiervoor bij de man ligt, zijn er enkele oplossingen. De vruchtbaarheidsbehandelingen die we in dit artikel bespreken, komen van pas in één specifieke situatie: Als er geen zaadcel gevonden wordt in het sperma van de man. Een mogelijke behandeling is dan om, via een chirurgische ingreep, zaadcellen te verkrijgen uit de bijbal van de man.

Deze behandeling is alleen mogelijk indien de man wél zaadcellen aangemaakt. Om verschillende redenen kunnen deze aangemaakte zaadcellen niet in het sperma terechtkomen. Als dat het geval is, kan mogelijke MESA, PESA of TESE van pas komen.

MESA behandeling

Bij MESA vindt de chirurgische behandeling onder complete narcose. Hierdoor merkt de man niks van de chirurgische ingreep, behalve eventuele bijwerkingen na het ontwaken uit de narcose. Deze vruchtbaarheidsbehandeling bij de MESA variant valt onder de noemer ‘microchirurgische ingreep’. Hierbij voert een arts het werk uit, terwijl er ook een laborant aanwezig is. De aanwezige laborant bekijkt vervolgens direct of er levende zaadcellen gevonden zijn. Is dit het geval? Dan kunnen we de vervolgstappen in gang gezet worden. Is dit niet het geval? Dan kan deze procedure meerdere malen herhaald worden, totdat er wél succes behaald is.

MESA behandeling
MESA behandeling

PESA behandeling

De variant PESA is nagenoeg vergelijkbaar met de variant MESA. Ook hierbij prikt de arts met een naaldje in de bijbal. Dat naaldje zuigt vervolgens de zaadcellen uit de bijbal op. Bij de PESA variant gebeurt dit echter niet onder narcose, maar met een plaatselijke verdoving. Hierbij is er dan ook geen sprake van een microchirurgische ingreep. Bij deze variant gebruikt de arts een klein naaldje. Dit naaldje zuigt de zaadcellen uit de bijbal op. Een aanwezige laborant kan deze zaadcellen vervolgens direct beoordelen en aangeven of hier levende zaadcellen tussen zitten. Dat is uiteindelijk gewenst voor het vervolg van de behandeling.

PESA behandeling
PESA behandeling

TESE behandeling

Een andere variant is TESE behandeling; dit is vergelijkbaar met de MESA/PESA behandeling, maar verschilt op een belangrijk punt. Bij de TESE variant worden de zaadcellen niet uit de bijbal gehaald, maar uit de teelbal. Deze behandeling is mogelijk als er geen zaadcellen in de zaadleiders gevonden zijn. Ook kan deze behandeling toegepast worden bij mannen waarbij de zaadleider volledig ontbreekt.

TESE behandeling
TESE behandeling

In combinatie met IVF of ICSI

Het is een feit dat de MESA / PESA / TESE behandeling in combinatie gaat met een IVF of ICSI behandeling. Dit betekent dat een vrouw ook een behandeling krijgt; met een hormoonbehandeling wordt getracht om meerdere eicellen tot rijping te brengen. De kans op slagen is ongeveer 25 procent. De exacte kans is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de vrouw.

Wat is IVF?


Ontwikkelingen in Nederland

Pas sinds enkele jaren zijn deze behandelingen standaard ingevoerd in Nederland. Tot aan het jaar 2012 werden deze behandelingen alleen toegestaan in onderzoeksverband. Tegenwoordig worden deze behandelingen ook daadwerkelijk toegepast door artsen. Maar, de behandelingen zijn nog niet aangeslagen bij het grote publiek. Dat heeft onder meer te maken met de onduidelijke gevolgen voor de lange termijn. De behandelingen bestaan al sinds 1995, maar sindsdien zijn er nog geen grote groepen kinderen op latere leeftijd onderzocht. De mogelijke gevolgen van deze behandelingen staan dus nog niet vast.

In Nederland is het mogelijk om deze behandelingen bij een select aantal klinieken uit te laten voeren. Het gaat daarbij om de volgende ziekenhuizen/klinieken:

In deze klinieken kan men je ook meer informatie verstrekken over de MESA-, PESA- en TESE behandeling.

GezondheidGezondheid

Plaats een reactie