IVM – In Vitro Maturatie behandeling

In de medische wereld van vruchtbaarheidsbehandeling word je geconfronteerd met allerlei lastige termen/begrippen. Wij nemen graag de taak op ons om deze termen te verduidelijken. In dit artikel hebben we onze focus dan ook volledig gericht op de woorden ‘In Vitro Maturatie’. Wat betekent dit exact?

IVM is één van de vruchtbaarheidsbehandelingen die hoofdzakelijk in een laboratorium plaatsvinden. In het laboratorium worden onrijpe eicellen alsnog tot rijping gebracht. Dit proces kan in een tijdsbestek van ongeveer 30 uur gebeuren. Na deze 30 uur zijn de onrijpe eicellen dus alsnog tot rijping gebracht. Wat kan je vervolgens met deze eicellen? Deze eicellen kunnen onder andere gebruikt worden voor een behandeling via IVF of ICSI.

IVM is een relatief nieuwe techniek

In de afgelopen jaren zijn meerdere, nieuwe vruchtbaarheidsbehandelingen bedacht en uitgewerkt. In Vitro Maturatie is daar een typerend voorbeeld van. Dit is zelfs één van de nieuwste vormen, waarbij momenteel wereldwijd ruim 1100 kinderen dankzij deze techniek geboren zijn. Deze behandeling komt in bepaalde situaties van pas en levert een absoluut voordeel op.

In Vitro Maturatie behandeling in Nederland

Dat voordeel is met name voor de vrouw te ervaren. Door de onrijpe eicellen tot rijping te brengen, hoeft een vrouw geen hormonale stimulatie te ondergaan. De eierstokken hoeven hiervoor niet belast te worden, waardoor er ook minder kans op bijvoorbeeld over stimulatie is. Daarbij is het ook zo dat de In Vitro Maturatie (in de meeste gevallen) veiliger en goedkoper dan een IVF behandeling is.

Eventuele nadelen van In Vitro Maturatie

Zoals gezegd hebben we hier te maken met een relatief nieuwe variant van een vruchtbaarheidsbehandeling. De geboorte van ruim 1100 kinderen heeft in ieder geval laten zien dat deze behandeling wél aanslaat. Maar, vooralsnog is er te weinig te zeggen over de gevolgen van deze behandeling. Heeft deze behandeling bijvoorbeeld voor vervelende gevolgen gezorgd bij de kinderen die reeds middels In Vitro Maturatie op de wereld zijn gezet? Op die vraag is nog geen sluitend antwoord. Mede vanwege het ontbreken van dat antwoord is het in Nederland nog niet gebruikelijk om met In Vitro Maturatie aan de slag te gaan.

Voor wie is In Vitro Maturatie geschikt?

Lukt het bij jullie niet om op een natuurlijke manier zwanger te raken? Is de oorzaak hiervan terug te vinden in het niet kunnen rijpen van de eitjes? In dat geval kan de In Vitro Maturatie behandeling mogelijk uitkomst bieden. Bij deze behandeling worden onrijpe eicellen middels een punctie uit de eierstokken genomen. Door een bijzonder behandeling in een laboratorium zijn deze onrijpe eicellen binnen 30 uur tot rijping gebracht. Deze rijpe eicellen kunnen vervolgens alsnog gebruikt worden om zwanger te raken. Voor veel vrouwen kan deze behandeling mogelijk uitkomst gaan bieden.

Zoals hierboven reeds gezegd, staat deze behandeling nog in de kinderschoenen. Dat heeft puur te maken met het feit dat er nog veel onderzoek naar gedaan moet worden. In België lopen ze op dit gebied iets voor op ons; daar wordt In Vitro Maturatie al regelmatig toegepast.

Het gevaar bij een In Vitro Maturatie behandeling

In sommige situaties kan IVM gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de embryo/het kind. De embryo’s die met behulp van In Vitro Maturatie ontstaan, zijn over het algemeen minder levensvatbaar. De kans op een doodgeboren kind / miskraam is dus relatief hoog bij deze vruchtbaarheidsbehandeling. Mede vanwege deze reden wordt deze behandeling alleen toegepast indien IVF niet mogelijk of niet wenselijk is. De artsen bekijken dit per situatie en kunnen op basis daarvan de juiste behandeling in gang zetten.

IVM - In Vitro Maturatie behandeling

Het toekomstbeeld van In Vitro Maturatie

Valt er op dit moment iets zinnigs te zeggen over het toekomstbeeld van In Vitro Maturatie? Nou, nog niet al te veel. Feit is dat de behandeling er veelbelovend uit ziet. De geboorte van ruim 1100 kinderen is uiteraard een prima teken. Maar, zoals gezegd moet er nog veel meer onderzoek naar worden gedaan. De beroepsvereniging van gynaecologen en klinisch embryologen hebben recent besloten om IVM in Nederland te gaan introduceren. Dat wordt in eerste instantie gedaan in het kader van extra wetenschappelijk onderzoek. Het is namelijk eerst van belang om meer duidelijkheid te verkrijgen over de (mogelijke) gevolgen van deze vruchtbaarheidsbehandeling. De kinderen die reeds dankzij deze techniek ter wereld zijn gekomen, spelen daar een belangrijke rol in. Als zij op de lange termijn geen last van bijwerkingen krijgen, kan deze behandeling mogelijk wereldwijd aan gaan slaan. Zo ver is het nog niet. IVM ziet er op papier bijzonder interessant uit, maar in de praktijk moet dit nog exact gaan blijken.

GezondheidGezondheid

Plaats een reactie