IVF – In Vitro Fertilisatie

Heb je een grote wens om vader/moeder te worden? Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om zonder problemen zwanger te raken. Door de jaren heen zijn er gelukkig meerdere hulpmiddelen ontstaan. Wellicht de meest bekende daarvan is IVF – ook wel In Vitro Fertilisatie genoemd.

Met een ivf-behandeling is het alsnog mogelijk om zwanger te raken. Veel stellen hebben hier reeds – met succes – gebruik van kunnen maken. Het is echter goed om te beseffen dat er geen 100% succesgarantie is. Bij ongeveer 50% van de stellen slaat de ivf-behandeling binnen 3 behandelingen aan. De exacte kans op succes is afhankelijk van meerdere factoren; onder meer de leeftijd van de vrouw speelt hier een rol bij.

Wat is IVF?

IVF is een bepaalde behandeling waarbij het mogelijk is om alsnog zwanger te raken. Men maakt hierbij gebruik van bevruchting buiten het lichaam. De term – In Vitro Fertilisatie – betekent letterlijk vertaald ‘bevruchting in glas’.

Als het niet lukt om op een natuurlijke manier zwanger te raken, kan dat uiteenlopende redenen hebben. Deze redenen zijn niet altijd even duidelijk of worden zelfs, na vele onderzoeken, niet achterhaald. Door de jaren heen hebben slimme wetenschappers verschillende alternatieve vruchtbaarheidsbehandelingen uitgevonden. De ivf-behandeling is daar ongetwijfeld één van de meest bekende varianten van.

IVF – In Vitro Fertilisatie

Hoe werkt IVF In Vitro Fertilisatie?

Elke ivf-behandeling start met zogeheten hormoonstimulatie bij de vrouw. Een arts kan hier verschillende soorten hormonen voor gebruiken, waarbij het doel is om meerdere eicellen van een vrouw tegelijkertijd tot rijping te laten brengen. Deze eicellen zitten in een zogeheten follikel in de eierstok. Op het moment dat deze eicellen lang genoeg gerijpt hebben, worden ze uit de follikels gezogen. Dit gaat met behulp van een holle naald en wordt ook aangeduid met de term ‘follikelpunctie’.

Op de hierboven beschreven manier is het mogelijk om rijpe eicellen van de vrouw te bemachtigen. Vervolgens is het noodzakelijk dat deze in aanraking gaan komen met sperma. De eicellen worden met het sperma samengevoegd in een glazen bakje; dit gebeurt allemaal in een laboratorium. Het glazen bakje wordt in een warme kast gezet en vervolgens is het afwachten. Afwachten of de eicellen bevrucht raken.

Als eenmaal de eicellen bevrucht zijn, ontstaan er één of meerdere embryo’s. Deze embryo’s moeten vervolgens terug de baarmoeder in geplaatst. Als daar sprake van is, spreken we van een embryotransfer. Over het algemeen gebeurt dit binnen twee tot vijf dagen na de follikelpunctie (het uitzuigen van rijpe eicellen).

Over het algemeen kiezen de artsen ervoor om één embryo per embryotransfer te gebruiken. In specifieke gevallen kiezen de artsen er ook wel eens voor om twee embryo’s tegelijkertijd te plaatsen. Dit is onder meer afhankelijk van eerdere ivf-behandelingen en de leeftijd van de vrouw. Het is vervolgens een kwestie van afwachten. Afwachten of één van de embryo’s zich in gaat nestelen.

Wat zijn de IVF kansen?

Heb je met een ivf-behandeling 100% kans op succes? Nee, allerminst. Deze behandeling heeft bewezen dat het een prima werking heeft, maar ook andere factoren spelen een belangrijke rol. Onder meer de leeftijd van de vrouw en de exacte situatie zijn van doorslaggevend belang. Daarbij gaat het met name om de achterliggende reden waarom een IVF behandeling überhaupt nodig is. Het is tenslotte een alternatieve vruchtbaarheidsbehandeling en wordt alleen gebruikt als het niet lukt om op een ‘normale’ manier zwanger te raken.

IVF – In Vitro Fertilisatie
IVF kansen op basis van leeftijd en jaartal

Cijfers laten ons zien dat ongeveer 50% van alle stellen na drie behandeling een kindje krijgt. Dit betekent anderzijds dus ook dat ongeveer de helft van de stellen na drie ivf-behandelingen niet het gewenste resultaat verkregen hebben. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn en moeten door een arts geanalyseerd worden.

Wanneer een IVF behandeling?

Het krijgen van een kind is, volgens velen, het mooiste moment ooit. Helaas is het niet voor een ieder weggelegd om op een natuurlijke manier zwanger te raken. Dit kan enerzijds door gezondheidsproblemen bij de vrouw komen, maar ook gezondheidsproblemen bij de man kunnen de reden hiervoor zijn.

IVF – In Vitro Fertilisatie

Als je na meerdere pogingen niet op een natuurlijke manier zwanger kunt raken, kan je bij een arts aan de bel trekken. De arts gaat meerdere onderzoeken uitvoeren en kan op basis daarvan een conclusie trekken. Op basis van díe conclusie kan ook bepaald worden om te starten met een ivf-behandeling. 

Je hoort ongetwijfeld wel eens mensen roepen “Je kunt toch altijd nog met een ivf-behandeling starten”. Dat klopt, maar je hebt hierboven reeds kunnen lezen dat de succesgarantie niet 100% is. Je hebt altijd nog met externe factoren te maken.

Aanverwante vruchtbaarheidsbehandelingen

IVF is ongetwijfeld één van de meest bekende alternatieve vruchtbaarheidsbehandelingen. Maar, door de jaren heen zijn nog meer behandelingen ontwikkeld. Dankzij deze ontwikkelingen is de kans om zwanger te raken steeds groter geworden. Een voorbeeld daarvan is IVM – In Vitro Maturatie.

Alles over IVM (PDF)

Bij deze vruchtbaarheidsbehandeling is één belangrijk onderscheid ten opzichte van IVF. Bij IVF is het noodzakelijk om te starten met een hormonale stimulatie bij de vrouw. Bij IVM is dat níet noodzakelijk. Deze vruchtbaarheidsbehandeling is dan ook minder belastend voor de vrouw. Anderzijds is de kans op succes bij IVM kleiner dan bij IVF. Een arts kan je het beste adviseren welke vruchtbaarheidsbehandeling in jouw situatie het beste is. 

Ook is men binnen de medische wereld druk bezig met Assistend Hatching. Dit is een relatief nieuwe variant van behandelen, waarbij de resultaten nog niet duidelijk zijn. Meerdere Nederlandse gynaecologen hebben uitgesproken dat ze eerst meer onderzoek naar deze variant vereisen. Onder meer onderzoek naar indicaties, selectie en de succeskans moeten diepgaander en uitgebreider gedaan worden.

Starten met In vitro fertilisatie

Lukt het bij jullie niet om op een natuurlijke manier zwanger te raken? Ons advies is om hiermee bij je arts aan te kloppen. Na verscheidene onderzoeken kan de arts bepalen wat het achterliggende probleem is én hoe dit eventueel verholpen zou kunnen worden. 

Een arts is tevens in staat om te bepalen dat een ivf-behandeling mogelijk uitkomst zou bieden. Voor het verdere verloop van de ivf-behandeling is de arts dan ook de aangewezen, specialistische partij.

GezondheidGezondheid