Terms of Service

Niet vanzelf zwanger
Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”)
Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2019

Lees deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”, “Servicevoorwaarden”) aandachtig door voordat u de https://nietvanzelfzwanger.nl-website (de “Service”) gebruikt die wordt beheerd door Niet vanzelf zwanger (“ons”, “wij” of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service. De Servicevoorwaardenovereenkomst voor Niet duidelijk zwanger is tot stand gekomen met behulp van TermsFeed.

accounts
Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service of een service van derden is.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Links naar andere websites
Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Niet vanzelf zwanger.

Niet vanzelf zwanger heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent en gaat u ermee akkoord dat Niet vanzelf zwanger niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging
We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven van kracht na de beëindiging, met inbegrip van, zonder beperking, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven van kracht na de beëindiging, met inbegrip van, zonder beperking, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Veranderingen
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, proberen we dit minstens 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar ons goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze revisies van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem contact op
Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze voorwaarden.

Servicevoorwaarden van https: //nietvanzelfzwanger.nl \

GezondheidGezondheid