Pregnyl bijwerkingen en ervaringen

Net zoals geldt voor nagenoeg alle andere geneesmiddelen die op de markt zijn terug te vinden kan je ook bij het gebruik van Pregnyl geconfronteerd worden met één of meerdere bijwerkingen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld mogelijk dat er op de plaats van de infectie een kneuzing, roodheid of een zwelling ontstaat. Soms kan er een allergische reactie plaatsvinden. Deze uit zich in de praktijk meestal onder de vorm van pijn of uitslag op de plaats waar de injectie heeft plaatsgevonden. In een aantal zeldzame gevallen kan er bij het gebruik van Pregnyl algemene huiduitslag of koorts optreden. Verschillende bijwerkingen die mogelijks kunnen optreden bij het gebruik van dit geneesmiddel zijn overigens specifiek toe te schrijven aan mannen en vrouwen afzonderlijk. Om welke mogelijke bijwerkingen het hierbij dan precies gaat maakt de onderstaande informatie duidelijk.

Mogelijke Pregnyl bijwerkingen bij vrouwen

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de mogelijke Pregnyl bijwerkingen die kunnen optreden bij vrouwen. Op het ogenblik dat de eierstokken zijn gestimuleerd door een FSH-bevattend preparaat en er gebruik wordt gemaakt van Pregnyl kan dat in de praktijk leiden tot ongewenste overstimulatie van de eierstokken. Dit zorgt er voor dat er pijnklachten kunnen optreden in de onderbuik, mogelijks gepaard gaande met diarree en / of misselijkheid. Dit is een zeldzame bijwerking, maar het komt wel voor.

Pregnyl bijwerkingen en ervaringen

Het risico op deze bijwerking kan worden verminderd door een zorgvuldige controle van de follikelontwikkeling te laten plaatsvinden tijdens de behandeling. Krijg je op een zeker ogenblik last in de onderbuik? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een arts te contacteren. Naast deze mogelijke bijwerking is het ook mogelijk dat er bloedstolsels ontstaan zonder dat er sprake is van ongewenste overstimulatie van de eierstokken.

Mogelijke Pregnyl bijwerkingen bij mannen

Eén van de Pregnyl bijwerkingen die kunnen optreden bij mannen heeft betrekking tot het vocht dat kan worden vastgehouden in de weefsels. Dit uit zich in de praktijk doorgaans in het zwellen van de enkels of de voeten. Soms kan er bij mannen ook sprake zijn van een vergroting van de borsten. Dit kan het gevolg zijn van een toegenomen androgeenproductie door behandeling met HCG. Moet je op een zeker ogenblik vaststellen dat je geconfronteerd wordt met één of meerdere van deze bijwerkingen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts.

Pregnyl bijwerkingen en ervaringen

Wat zijn de Pregnyl ervaringen?

Bovenstaande brengt ons bij de Pregnyl ervaringen. Voor vrouwen geldt dat dit geneesmiddel er voor zorgt dat de vruchtbaarheid kan worden verbeterd. Wanneer het lichaam uit zichzelf onvoldoende FSH en LH produceert kan dat namelijk leiden tot onvruchtbaarheid. Het dagelijks toedienen van FSH injecties kan er voor zorgen dat er eicel rijping ontstaat. Pregnyl kan er vervolgens voor zorgen dat de daaropvolgende eisprong kan worden bewerkstelligd. De Pregnyl ervaringen stellen dat het eveneens mogelijk is om Pregnyl toe te dienen bij medisch geassisteerde bevruchtingsmethodes. Dit overigens zowel voor als na de eisprong.

De Pregnyl ervaringen van mannen zijn net iets anders dan deze bij vrouwen. Bij mannen is het namelijk zo dat Pregnyl alleen of samen met een product dat FSH bevat kan worden gebruikt wanneer er sprake is van een onvoldoende ontwikkeling van de geslachtsklieren. Bovendien weet dit geneesmiddel eveneens gunstige resultaten te realiseren wanneer er sprake is van een vertraagde puberteit en / of indien er problemen zijn met de vorming van sperma. In meer zeldzame gevallen wordt er ook voor gekozen om Pregnyl toe te dienen aan jongeren waarbij één of beide testikels niet zijn ingedaald.

Hoe pregnyl injecteren?

In onderstaande video wordt stap voor stap uitgelegd hoe je pregnyl moet injecteren.

Wanneer mag je Pregnyl niet gebruiken?

Zowel bij mannen als bij vrouwen is er sprake van uitstekende Pregnyl ervaringen. Dit gezegd hebbende is het zo dat in bepaalde gevallen het innemen van Pregnyl niet mogelijk is. Neem dit geneesmiddel bijvoorbeeld niet in wanneer je overgevoelig of allergisch bent voor gonadotrofinen of voor één van de andere bestanddelen van Pregnyl. Ook indien er sprake is van een bekende of het vermoeden bestaat van een tumor die androgeen afhankelijk is (zoals bijvoorbeeld een prostaat- of borsttumor) is het innemen van Pregnyl geen optie.

Pregnyl bijsluiter

Lees via onderstaande link de Pregnyl Bijsluiter, mocht je ‘m kwijt zijn 😉


Bijsluiter pregnyl

GezondheidGezondheid

Plaats een reactie