Oriënterend FertiliteitsOnderzoek

oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek

Oriënterend Fertiliteitsonderzoek

Als zwanger worden niet op de natuurlijk manier lukt, krijg je via de huisarts een doorverwijzing voor de Gynaecoloog. Het fertiliteitsonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • De anamnese (ziektegeschiedenis) van de vrouw en de man.
  • Lichamelijk Onderzoek voornamelijk het geslachtsorgaan van de vrouw en man.
  • Onderzoek van het zaad
  • Vaststellen van de eisprong met echoscopie en bloedonderzoek (cyclusanalyse).  Bloedonderzoek van de vrouw en de man
  • Onderzoek naar de eileiders: baarmoederfoto (HSG = hysterosalpingogram) of kijkoperatie (laparoscopie). 

Als deze bovenstaande onderzoeken zijn uitgevoerd komt er vaak een diagnose uit. En aan de hand van de diagnose wordt er een behandelplan opgesteld.

Vruchtbaarheidsonderzoeken

GezondheidGezondheid