Herhaalde miskramen

Een miskraam behoort, helaas, tot de risico’s tijdens een zwangerschap. Als je twee of meer miskramen hebt gehad, spreken we van een herhaalde miskraam. Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen primaire herhaalde miskramen en secundaire herhaalde miskramen:

Primaire herhaalde miskramen: hierbij heeft de zwangerschap niet langer dan 20 weken geduurd (in alle gevallen van een miskraam).
Secundaire herhaalde miskramen: hiervan is sprake als de vrouw in een eerder stadium een zwangerschap wel volledig uitgedragen heeft

Als we naar de statistieken kijken, zien we dat 15% van alle zwangerschappen uitmonden in een miskraam. Hierbij moeten we wel opmerken dat dit alleen om de geregistreerde zwangerschappen gaat. In sommige situaties is de zwangerschap namelijk nog niets een geregistreerd voordat de miskraam al plaats vindt.

De kans op herhaalde miskramen

Is het zo dat de kans op een miskraam groter is als je eerder al een miskraam hebt gehad? Nee, dat is niet per sé het geval. Als je eerder al een miskraam meegemaakt hebt, is de kans op een herhaling tijdens de tweede zwangerschap niet veel groter. Pas als je twee miskramen hebt gehad, is de kans bij de derde zwangerschap ongeveer 25%. Die kans is echter ook niet al te groot; de kans is tegelijkertijd namelijk 75% dat de zwangerschap wél goed gaat.

Hoe groot de kans bij jou is, is afhankelijk van je specifieke situatie. Onder andere je leeftijd en het aantal miskramen spelen hier een rol bij. Ook kan een arts hierbij aanvullend onderzoek verrichten, zodat er meer duidelijk wordt over de eventuele kans op herhaalde miskramen.
gezonde leefstijl kan een miskraam voorkomen

Wat is de oorzaak van een herhaalde miskraam?

Hoe komt het dat sommige vrouwen te kampen hebben met herhaalde miskramen? Feit is dat de oorzaken hiervoor flink uiteen kunnen lopen. De exacte oorzaak is dan ook afhankelijk van hoe ver de zwangerschap reeds gevorderd is. Hierbij moeten we echter ook constateren dat de oorzaak vaak niet gevonden wordt. De oorzaken kunnen in ieder geval bij zowel de man als de vrouw gezocht worden. In veel situaties is het dan ook zoeken naar een speld in een hooiberg.

De kans is echter ook aanwezig dat de oorzaak bij het vruchtje terug te vinden is. Dit heeft dan te maken met een chromosoomafwijking. De chromosoomafwijking kan ‘toevallig’ zijn; in dat geval is deze afwijking na de bevruchting ontstaan. Bij zowel de man als bij de vrouw kan er echter ook sprake van een erfelijke chromosoomafwijking zijn. Als dat het geval is, is verder onderzoek vereist. Die erfelijke chromosoomafwijking kan namelijk in de toekomst ook voor miskramen gaan zorgen.

Is het mogelijk om herhaalde miskramen te voorkomen?

Het is uitermate lastig om op deze vraag antwoord te geven. Dat heeft onder andere met bovenstaande paragraaf over de oorzaken te maken. Omdat de oorzaak niet altijd achterhaald kan worden, is het ook lastig om dit te voorkomen. Wel kunnen de volgende factoren ervoor zorgen dat je de kans op herhaalde miskramen zoveel mogelijk kunt beperken:

  • Een gezond lichaamsgewicht hebben
  • Alleen medicijnen in overleg met een arts slikken
  • Niet roken
  • Geen overmatig alcoholgebruik
  • Een gezond en gevarieerd voedingspatroon
  • Voldoende beweging

Alle informatie over een herhaalde miskraam
Dit zijn in feite zaken die je bij een gezonde leefstijl altijd er op na houdt. Deze gezonde leefstijl kan de kans op herhaalde miskramen verkleinen. Feit is wel dat de oorzaken veelal onbekend zijn, waardoor het zeer lastig is om je tegen een herhaalde miskraam te wapenen. Statistieken laten zien dat in 80% van alle gevallen van een herhaalde miskraam geen duidelijke oorzaak terug te vinden is. Dit blijft voor veel stellen dan helaas ook een grijs gebied.

Beste boeken over herhaalde miskramen

GezondheidGezondheid